دختر کماندار

این خانوم تمام ۲۴ ساعت را راه میرود و خسته نمی شود

   

چه منظره ی زیبایی 

 

یک دختر خوشگل و مامانی

 

یک تابلوی زیبا و دیدنی

 

دختر مو حنایی با سینه ی خال خالی