تست خودشناسی : خود را بهتر بشناسیم!

تست خود شناسی

از میان 9 شکل زیر 

تصویر مورد علاقه خود را انتخاب کنید .

توجه داشته باشید که رنگ و شکل ، هر دو برای شما خوشایند باشند . سپس توضیح مربوط به هر شکل را بخوانید و ببینید چه شخصیتی دارید.

بر روی عکس مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه ی

 open link in new window  را انتخاب کنید .

در این صورت ویژگی های مربوط به شخصیت شما در پنجره ای جداگانه باز می شود 

زیباترین عکس ها از دختران زیبا,تصاویر زیبا و دیدنی و تابلوهای هنری بسیار زیبا زیباترین عکس ها از دختران زیبا,تصاویر زیبا و دیدنی و تابلوهای هنری بسیار زیبا زیباترین عکس ها از دختران زیبا,تصاویر زیبا و دیدنی و تابلوهای هنری بسیار زیبا

 زیباترین عکس ها از دختران زیبا,تصاویر زیبا و دیدنی و تابلوهای هنری بسیار زیبا زیباترین عکس ها از دختران زیبا,تصاویر زیبا و دیدنی و تابلوهای هنری بسیار زیبا زیباترین عکس ها از دختران زیبا,تصاویر زیبا و دیدنی و تابلوهای هنری بسیار زیبا

 زیباترین عکس ها از دختران زیبا,تصاویر زیبا و دیدنی و تابلوهای هنری بسیار زیبا زیباترین عکس ها از دختران زیبا,تصاویر زیبا و دیدنی و تابلوهای هنری بسیار زیبا زیباترین عکس ها از دختران زیبا,تصاویر زیبا و دیدنی و تابلوهای هنری بسیار زیبا