تصویر زیبایی از نی نی کوچولو ومیمون تیرانداز و یه دخترزیباو ...

داداش یه کم یواش . بابا میخوای چند نفر را بکشی ؟ بس ات نیست ؟ !!!